Oppdatering om påmelding og avgifter.

Pasvik Trail endrer praksis i forbindelse med påmelding og innbetaling av avgifter for deltakere.

  1. Registreringsavgift pålydende 1000kr betales ved påmelding for å bli godkjent og lagt ut på vår hjemmeside. Registreringsavgiften betales ikke tilbake ved avmelding eller om løpet må avlyses.
  2. Startavgiften på 3000kr må betales innen 31.mars 2023. Ved fulltegnet løp vil man miste plassen om ikke startavgiften er betalt etter denne datoen.
  3. Totalt 4000kr for deltakelse på Pasvik Trail inkluderer: service på sjekkpunkt, tilgjengelig halm og vann, tilgjengelig veterinær, en stk bankett billett.

Updates on sign up and registration fees.

Pasvik Trail has made some changes on the sign up and fees to perticipate in the race.

  1. Registration fee of 1000NOK must be payed after sign up for the registration to be aproved and posted on our website. The registration fee will not be refunded upon cancellation.
  2. The start-up fee of 3000NOK must be payed within 31.03.2023. If the race list is complete, not paying the start-up fee in time will result in loosing the right to take part in the race.
  3. The total starting fee of 4000NOK includes: service in checkpoints, straw and water available, vets available, one banquet ticket.

Pasvik Trail 2023

Løpsinvitasjonen for Pasvik Trail 2023 er sendt ut og løpet er på terminlisten. Komiteen som jobber med løpet består av styreleder Tormod Grønaas som er leder for PT komiteen, Maria Olea Sømåen, Silje Gilde og Hanna Wik. Løpet blir som i 2022 på ca 240km med start på Svanhovd, sjekkpunkt i Neiden og Vaggatem, målgang på Svanhovd, hvor vi også har premieutdeling og bankett etter løpet.

Vi jobber stadig med å få alle biter på plass men er klare til å ta imot påmeldinger.

English: Race invitation for Pasvik Trail is now out and the race is in the race list of NHF on http://www.sleddog.no The committee working on the race is Tormod Grønaas(club board manager) as leader of the group, Maria Olea Sømåen, Silje Gilde and Hanna Wik. The race will be as in 2022 with about 240km trails, start from Svanhovd, checkpoints in Neiden and Vaggatem, finishline at Svanhovd, where the price ceremony and banquet also will be held.

We`re working hard to get all the pieces together but is now ready for perticipants to sign up for PT 2023.

QPAWS på Pasvik Trail

Nytt av året er at vi samarbeider med Øistein Sørensen og kjører tidtakingen i appen Qpaws. I tillegg vil vi oppfordre deltakerne til å bruke appen til tracking under løpet. Dette blir første gangen vi prøver dette på Pasvik Trail så vi er veldig spent på hvordan det vil fungere. Info om hvordan sette dette opp er sendt direkte til hver deltaker på årets Pasvik Trail.

New this year is that we collaborate with Øistein Sørensen and run the timing in the Qpaws app. In addition, we will encourage participants to use the app for tracking during the race. This will be the first time we try this on Pasvik Trail so we are very excited about how it will work. Info on how to set this up is sent directly to each participant on this year’s Pasvik Trail.

https://www.qrillpaws.com/