Oppdatering om påmelding og avgifter.

Pasvik Trail endrer praksis i forbindelse med påmelding og innbetaling av avgifter for deltakere.

  1. Registreringsavgift pålydende 1000kr betales ved påmelding for å bli godkjent og lagt ut på vår hjemmeside. Registreringsavgiften betales ikke tilbake ved avmelding eller om løpet må avlyses.
  2. Startavgiften på 3000kr må betales innen 31.mars 2023. Ved fulltegnet løp vil man miste plassen om ikke startavgiften er betalt etter denne datoen.
  3. Totalt 4000kr for deltakelse på Pasvik Trail inkluderer: service på sjekkpunkt, tilgjengelig halm og vann, tilgjengelig veterinær, en stk bankett billett.

Updates on sign up and registration fees.

Pasvik Trail has made some changes on the sign up and fees to perticipate in the race.

  1. Registration fee of 1000NOK must be payed after sign up for the registration to be aproved and posted on our website. The registration fee will not be refunded upon cancellation.
  2. The start-up fee of 3000NOK must be payed within 31.03.2023. If the race list is complete, not paying the start-up fee in time will result in loosing the right to take part in the race.
  3. The total starting fee of 4000NOK includes: service in checkpoints, straw and water available, vets available, one banquet ticket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s