Løpsstart Pasvik Trail 2023

Starten på PT2023 vil bli lik den vi kjørte i 2022.

Det vil legges opp til at spannene i åpen klasse plasseres slik at de får best mulig utkjøring fra oppstalling ved bil.

Øverst i høyre hjørne er hovedbygningen hvor sekretariat, resepsjon, kjørermøte, bankett og premieutdeling foregår. Oppstalling for de fleste blir på den åpne plassen midt i bildet foran den store låven. Åpen klasse starter langs veien nederst i bildet og fra et jorde til høyre utenfor bildet(se kart)

Røde prikker er plasser for åpen klasse. Blå prikker er plasser for begrenset klasse. Publikum vil kun få tilgang til anvist plass og får ikke komme inn på oppstallingsområdet. Det vil bli satt opp skilt som viser vei.

Deltakere vil få anvist plass til oppstalling ved registrering i sekretariatet. Viktig at man bruker anvist plass slik at alt går så smidig som mulig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s