Oppdatering om påmelding og avgifter.

Pasvik Trail endrer praksis i forbindelse med påmelding og innbetaling av avgifter for deltakere.

  1. Registreringsavgift pålydende 1000kr betales ved påmelding for å bli godkjent og lagt ut på vår hjemmeside. Registreringsavgiften betales ikke tilbake ved avmelding eller om løpet må avlyses.
  2. Startavgiften på 3000kr må betales innen 31.mars 2023. Ved fulltegnet løp vil man miste plassen om ikke startavgiften er betalt etter denne datoen.
  3. Totalt 4000kr for deltakelse på Pasvik Trail inkluderer: service på sjekkpunkt, tilgjengelig halm og vann, tilgjengelig veterinær, en stk bankett billett.

Updates on sign up and registration fees.

Pasvik Trail has made some changes on the sign up and fees to perticipate in the race.

  1. Registration fee of 1000NOK must be payed after sign up for the registration to be aproved and posted on our website. The registration fee will not be refunded upon cancelattion.
  2. The start-up fee of 3000NOK must be payed within 31.03.2023. If the race list is complete, not paying the start-up fee in time will result in loosing the right to take part in the race.
  3. The total starting fee of 4000NOK includes: service in checkpoints, straw and water available, veterenary available, one banquet ticket.

Pasvik Trail 2023

Løpsinvitasjonen for Pasvik Trail 2023 er sendt ut og løpet er på terminlisten. Komiteen som jobber med løpet består av styreleder Tormod Grønaas som er leder for PT komiteen, Maria Olea Sømåen, Silje Gilde og Hanna Wik. Løpet blir som i 2022 på ca 240km med start på Svanhovd, sjekkpunkt i Neiden og Vaggatem, målgang på Svanhovd, hvor vi også har premieutdeling og bankett etter løpet.

Vi jobber stadig med å få alle biter på plass men er klare til å ta imot påmeldinger.

English: Race invitation for Pasvik Trail is now out and the race is in the race list of NHF on http://www.sleddog.no The committee working on the race is Tormod Grønaas(club board manager) as leader of the group, Maria Olea Sømåen, Silje Gilde and Hanna Wik. The race will be as in 2022 with about 240km trails, start from Svanhovd, checkpoints in Neiden and Vaggatem, finishline at Svanhovd, where the price ceremony and banquet also will be held.

We`re working hard to get all the pieces together but is now ready for perticipants to sign up for PT 2023.

QPAWS på Pasvik Trail

Nytt av året er at vi samarbeider med Øistein Sørensen og kjører tidtakingen i appen Qpaws. I tillegg vil vi oppfordre deltakerne til å bruke appen til tracking under løpet. Dette blir første gangen vi prøver dette på Pasvik Trail så vi er veldig spent på hvordan det vil fungere. Info om hvordan sette dette opp er sendt direkte til hver deltaker på årets Pasvik Trail.

New this year is that we collaborate with Øistein Sørensen and run the timing in the Qpaws app. In addition, we will encourage participants to use the app for tracking during the race. This will be the first time we try this on Pasvik Trail so we are very excited about how it will work. Info on how to set this up is sent directly to each participant on this year’s Pasvik Trail.

https://www.qrillpaws.com/

Ny info: Utvidet påmeldingsfrist og løypeforhold.

Da vi fortsatt har mange ledige plasser for deltakelse på Pasvik Trail i år forlenges påmeldingsfristen til mandag 28.mars.

Påmeldingsavgiften er fortsatt 5000kr frem til denne dato.

Løypeforhold: FL1200 passerte Sør-Varanger med strålende forhold. Dessverre har mildværet den siste tiden påvirket forholdene til at de nok blir ganske harde under Pasvik Trail. Vi håper på påfyll med snø og kaldere forhold fremover. Vi kan være nødt til å sette en maksgrense på åpen klasse og vil informere angående dette innen 28.mars.

Ved spørsmål om løpet ta kontakt på mail: post@varangertrekkhundklubb.com eller mobil 41047382.

Hilsen PT komiteen.

English:

As we still have many vacansies for participation on the Pasvik Trail this year, the registration deadline is extended to monday 28 March. 

The registration fee is still NOK 5000 until this date. 

Trail conditions: FL1200 passed Sør-Varanger with glorious conditions. Unfortunately, the mild weather has recently affected the conditions that they will probably be quite harsh during the Pasvik Trail. We hope for replenishment with snow and colder conditions in the future. We may have to set a maximum limit on open class and will inform about this by March 28.Pasvik Trail – Frivillig?

Foto Ben-Arne Sotkajærvi.

Pasvik Trail trenger flere frivillige til forskjellige oppgaver under løpet.

Vi har behov for hjelp helt fra start på Svanhovd torsdag 31.mars frem til siste hundekjører kommer i mål i løpet av lørdag 2.april.

Noen av oppgaver som må gjøres.

Start på Svanhovd:

Sekretariat onsdag 30.mars og torsdag 31.mars.

Hjelpe spannene til startområdet.

Tidtaker ut fra start.

Live stream på sosiale medier.

Veterinærassistent – bistå veterinærene før og under løpet.

Sjekkpunkt Neiden: Bemannes av elever fra Pasvik Folkehøyskole.

Driftes torsdag kveld fra ca.21.00 til fredag formiddag ca.12.00.

Mannskap på sjekkpunktet: ordne vann og halm til kjørerne.

Hjelpe spannene inn til og ut fra oppstalling på sjekkpunktet.

Tidtakere inn/ut.

Veivakter.

Live stream sosiale medier.

Veterinærassistent på sjekkpunkt.

Sjekkpunkt Vaggetem: Driftes fra fredag morgen fra ca. 06.00 til rundt midnatt natt til lørdag.

Mannskap på sjekkpunktet.

Hjelpe spannene inn til og ut fra oppstalling på sjekkpunktet.

Tidtakere inn/ut.

Veterinærassistent på sjekkpunkt.

Målgang Svanhovd: Forventet målgang grytidlig lørdags morgen og utover dagen.

Veivakt ved Loken.

Tidtaker inn til målgang.

Sekretatiat.

Veterinærassistent ved målgang.

Er du interessert i å hjelpe til eller har spørsmål om oppgavene?

Ta kontakt med styreleder Tormod Grønaas på mail: post@varangertrekkhundklubb.com

Ansvarlige under løpet:

Rennleder: Rutha Bang Pedersen

TD: Jan Gunnar Vian

Sjefsveterinær: Steinar Dagestad.

Sjekkpunkt Vaggetem: Reidun Kolpus og Aksel Emanuelsen

Sjekkpunkt Neiden: Reidun Karlsen

Invitasjon Pasvik Trail 2022

Varanger Trekkhundklubb har gleden av å invitere til Pasvik Trail 2022 med start torsdag 31.mars på Svanhovd.

Informasjon om program etc. finner du i menyen.

///

Varanger Trekkhunklubb invites you to Pasvik Trail 2022, race start is thursday, march 31st at Svanhovd.

Information about the race, program etc. is in the meny.