Frivillig på Pasvik Trail

Ingen løp uten frivillige – Vi trenger frivillige til forskjellige oppgaver for å kunne arrangere Pasvik Trail.

Oppgaver å velge i:

  • Drift resultatservice – Mangler 1-2 dedikerte personer til oppgaven mens løpet pågår.
  • Mannskap løpsstart – Mangler 1-2 personer til tidtaking/koordinering av starten.
  • Sjekkpunktansvarlig Vaggatem. – Mangler sjekkpunktansvarlig.
  • Mannskap sjekkpunkt Neiden – Mangler 5-6 personer i Neiden fra 22.00 til 02.00 torsdag 13.april.
  • Mannskap sjekkpunkt Vagggatem. – Mangler 5-6 personer fra 09.00 til 15.00 fredag 14.april.
  • Mannskap målgang Svanhovd. – Mangler 5-6 personer fredag kveld fra 20.00 og utover natt til lørdag.

Oppgaver som er fordelt.

  • Konferansier premieutdeling og bankett. – Ansvarlig på plass.
  • Medieansvarlig. Ansvarlig på plass.
  • Sekretariat – Godt bemannet.
  • Sjekkpunktansvarlig Neiden på plass.

Interesserte bes ta kontakt på mail: post@varangertrekkhundklubb.com eller ringe 41047382 (send sms om du ikke får svar.).