Obligatorisk utstyr

Førstehjelpsutstyr

kart

kompass

GPS

ekstra hodelykt

vindsekk eller sovepose

snack/for nok til 1 gang + reservefor

mat til kjører

kniv/øks