Påmelding

OBS: For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside må påmeldingsavgiften i sin helhet betales inn på vår konto.

Earlybird pris frem til 1.oktober 2023: 3000kr.

Fra 1.oktober 2023 til 1.mars: 4000kr.

Fra 1.mars til 18.mars: 5000kr.

Ved avlysning eller avmelding før 18.mars tilbakebetales påmeldingsavgiften minus 1000kr.

Ved avmelding etter 18.mars vil ikke påmeldingsavgiften bli refundert.

Siste frist for påmelding og innbetaling av påmeldingsavgiften er: 18.03.2024 – evt forlengelse av fristen vil bli annonsert.

Huske å merke innbetalingen med navn på deltaker og klasse.


Konto for innbetaling: 4930.14.64656

IBAN number: NO9849301464656
SWIFT: SNOWNO22

Adresse

Varanger Trekkhundklubb

Bjørnsundveien 767

9925 Svanvik

Kvittering for innbetalt påmeldingsavgift sendes på mail: post@varangertrekkhundklubb.com

Åpen klasse har 15 plasser.

Begrenset klasse har 35 plasser.

Startavgiften inkluderer en billett til banketten etter løpet. Ønsker man flere billetter kan dette kjøpes i sekretariatet.

Alle deltakere på Pasvik Trail må ha gyldig lisens for 2023-2024 betalt til NHF. Fremvises ved registrering.