Påmelding

OBS:
Startavgift totalt 4000NOK.

Registreringsavgift: For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside må registreringsavgiften på 1000NOK betales ved påmelding. Ved avmelding eller dersom løpet må avlyses av uforutsette grunner vil ikke registreringsavgiften på 1000NOK tilbakebetales.

Siste frist for påmelding er: 31.03.2023
Betalingsfrist for startavgiften på 3000NOK er 31.03.2023
Betales til konto: 4930.14.64656

IBAN number: NO9849301464656
SWIFT: SNOWNO22

Åpen klasse har plass til 15 deltakere.

Alle deltakere på Pasvik Trail må ha gyldig lisens for 2022-2023 betalt til NHF. Fremvises ved registrering.