Program

Programmet er som følger:

Onsdag 3.april
18.00-22.00 Registrering i sekretariatet – møterom Petsjenga.

Torsdag 4.april
09.00-12.00 Registrering i sekretariatet – møterom Petsjenga.


13.00 Kjørermøte åpen og begrenset klasse i auditoriet ved resepsjonen.

17.00-17.30 start åpen klasse.
17.30-18.30 Start begrenset klasse.

De første deltakerne forventes inn til sjekkpunkt Neiden etter 22.00

Åpen cafe på Neiden Fjellstue.

Fredag 5.april

De første deltakerne forventes inn til sjekkpunkt Vaggatem etter kl.06.00.

Åpen cafe ved Øvre Pasvik Camping hele dagen.


Første kjører forventes inn i mål på Svanhovd etter 17.00.

Lørdag 6.april
14.00 Evalueringsmøte for åpen og begrenset klasse.
18.00 Premieutdeling.
19.00 Bankett. (Billetter selges i sekretariatet.)