Sjekkpunkinfo.

Pasvik Trail har to sjekkpunkter under løpet. Disse er lokalisert ved Neiden Fjellstue og ved Øvre-Pasvik Camping på Vaggatem. Selve sjekkpunktene er plassert på jorder like ved nevnte lokaliteter.

På begge sjekkpunktene er det tilgjengelig hytter hvor deltakere på Pasvik Trail kan sove. Disse er forbeholdt deltakende hundekjører. Oversikt over hvilke hytter som er tilgjengelig vil være tilgjengelig senest til løpsstart.

Det er også mulighet for å kjøpe seg mat på begge sjekkpunkter.

Hvis man ønsker å stå med campingvogn eller bobil og har behov for strøm må dette bestilles direkte hos Neiden Fjellstue og Øvre Pasvik Camping.

Info om Neiden Fjellstue: https://neidenfjellstue.no/

Info om Øvre Pasvik Camping: https://www.pasvikcamping.no/

Oversiktskart sjekkpunkt Neiden:

Oversiktskart sjekkpunkt Vaggatem kommer: