Veterinær info

CHIP LISTE – denne skal brukes/This should be used under Pasvik Trail 2023.

Sjefsveterinær: Veronique Mork

Viktig info fra sjefsveterinær:

1: Hund skal være hostefri 5dager før løpsstart

2: Handler må ha med kontanter til å betale for ev behandling av hund under løp. Alternativ er bruk av Vipps.

3: Handler må ha med et termometer for å kunne følge opp ev behandling av dropphund

4: Kjører må selv ta med diareforebyggende pasta/tabletter som feks “Canicur”

5: Kjører må selv ta med ormekurtabletter dersom det er ønske om behandling av spann etter løp. 

Last ned:

  1. IFSS sitt antidopingreglement: https://www.sleddog.no/om-forbundet/antidoping/
  2. IFSS forbudt liste
  3. Søknad for medisineringsliste, f.eks magesår forebyggende

ANTIDOPING – MEDISINSK FRITAK FOR HUND
Informasjon fra Norges Hundekjørerforbundet.

I utgangspunktet er det forbudt å starte i løp med medisinerte hunder. Årsaken er ikke bare med tanke på juks,- det handler først og fremst om dyrevelferd. Hunder som deltar i løp skal være friske, og det er forbudt å tvinge eller påvirke hunden til å trekke utover dens frie vilje. Hvis hunden behøver medisiner er det en grunn til det. Da er det naturlig å spørre seg om den har godt av å konkurrere, eller om den bør få være sykemeldt.

Det finnes noen få veterinærpreparater som KAN benyttes. IFSS har i samarbeid med ISDVMA(International Sled Dog Veterinary Medical Association) utarbeidet ”IFSS List of Controlled Medication for Dogs”. Listen inneholder kontrollerte veterinærpreparater som KAN benyttes av hunder som deltar i konkurranse hvis 2 veterinærer finner det forsvarlig. Ordet forsvarlig i denne sammenheng må tolkes som at preparatene ikke virker prestasjonsfremmende og/eller er skadelig for hunden å kombinere med deltakelse i aktuelt løp.

Søknad om tillatelse til bruk skal foregå på følgende måte:

VETERINARY MEDICATION FORM 1
Skal benyttes for søknad om bruk av preparater under punkt 1,2 3,4,6 og 7 på ”IFSS List of Controlled Medication for Dogs”. Hvis behandlende veterinær godkjenner at hunden kan starte, skal 2 kopier av skjema VetMedForm1 medbringes til løpet og gis til løpsveterinær senest 1 time før veterinærkontroll. Hvis løpsveterinær godkjenner at hunden får starte, signeres begge skjema, veterinær beholder den ene kopien og utøver den andre i tilfelle hunden blir innkalt til dopingkontroll.

På løp som ikke har løpsveterinær tilstede, må skjema sendes NHF’s Antidopingkomite på e-post: agzrang@online.no senest 2 døgn før løpsstart. Hvis ADK godkjenner søknaden, får du bekreftelse på godkjenning via mail.

VIKTIG!
1. Du kan ikke starte med hund som benytter ”Controlled Medication” uten godkjenning. Dette anses som doping.
2. Løpsveterinær/ADK har myndighet til å avvise medbrakt/tilsendt skjema og nekte hunden start.
3. Skal du konkurrere i utlandet, må du undersøke med løpsveterinær i forkant om arrangørlandet har dyrevelferdslover eller nasjonalt antidopingreglement som er strengere enn IFSS’s antidopingregler. Det strengeste regelverket gjelder alltid.

VETERINARY MEDICATION FORM 2
Ved bruk av veterinærpreparater under pkt. 5 på ”IFSS List of Controlled medication” benyttes skjema ”Veterinary Medication Form 2, Authorization for administration of Thyroid Supplements”. VetMedForm2 benyttes kun ved søknad om tillat medisinsk behandling mot lavt stoffskifte. Søknad, med vedlegg, skal sendes IFSS’s Antidoping Committee på e-post: vetform2_approval@sleddogsport.net med kopi til monicapd.vet@gmail.com. Søknaden skal være IFSS i hende senest 1 måned før løpsstart. Eventuell godkjenning vil ha varighet på 1 år.

Å starte med hund behandlet med substanser angitt under pkt.5 uten IFSS’s godkjenning, anses som Doping.

VetMedForm 1 og 2, samt IFSS List of Controlled Medication, finner du her: https://www.sleddog.no/om-forbundet/antidoping/